Skandi Mööbel
Teie ostukorv

Tingimused ja eeskirjad

TINGIMUSED JA KASUTUSEESKIRJAD


Käesolevates e-kaubanduse platvormi kasutustingimustes kirjeldatakse, kuidas te võite kasutada seda veebisaiti (edaspidi "Veebileht") ja sellesse integreeritud e-kaubanduse teenuseid. Selle veebilehe kasutamisega nõustute oma isikuandmete töötlemisega, nagu kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas (siin), samuti nõustute allpool kirjeldatud kasutustingimustega. Tehes ostu veebilehel, nõustute kirjeldatud Kauba garantii ja tagastamise tingimustega (siin).


1. LEPINGU ESE

1.1.    Müüja – veebilehe ja sellega seotud õiguste omanik Raeco SIA, registreerimisnumber 40103395036, KMKR nr LV40103395036 juriidiline aadress: Tukuma nov., Tukums, Zvirgzdu iela 8, LV-3101, Läti ja tegelik aadress: Dārzciema iela 91, Riia, LV-1073, Läti, e-posti aadress: [email protected], telefon: +371 25755739, kes oma majandustegevuse raames vastavalt käesolevale kauglepingule, edaspidi Leping, pakub ja müüb kaupa Ostjale.

1.2.    Ostja/Tarbijaks on füüsiline isik, kes ostab kaupu Raeco SIA-lt isiklikuks, perekondlikuks või koduseks otstarbeks, mis ei ole seotud ettevõtluse või professionaalse tegevusega. Ostja/ettevõtja on füüsiline või juriidiline isik, kes kavatseb osta kaupu või teenuseid Raeco SIA-lt ettevõtluse või professionaalse tegevusega seotud eesmärkidel. Müüjal pole kohustust tagada Ostjale/ettevõtjale õigusi, mis on tagatud Ostjale/Tarbijale vastavalt tarbijakaitseseaduse nõuetele.

1.3.    Need reeglid on siduv õigusdokument, mis määratleb Ostja ja Müüja vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse ning muud Müüja poolt pakutavate kaupade ostu ja müügiga seotud tingimused Veebilehel.

1.4.    Leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tutvunud Tingimustega, esitanud tellimuse ja vastavalt käesoleva Lepingu tingimustele tasunud Kauba eest. Kui tellimust ei maksta, loetakse lepingut sõlmimata.

1.5.    Müüjal on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada Lepingu tingimusi. Ostjale Veebilehel ostmisel kohaldatakse Lepingu tingimusi, mis kehtivad kaupade tellimise ajal. Tingimuste muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist Veebilehel ja kehtivad ainult nende tellimuste suhtes, mille Ostja on teinud pärast Tingimuste muutmist. Müüja teavitab Ostjat Tingimuste muudatustest (näiteks e-posti teel ja/või elektrooniliselt kajastades teavet Ostja kontol ja/või avaldades teavet Veebilehel jne). Kui Ostja pärast Tingimuste muutmist kasutab veebilehte mingil viisil, loetakse, et ta on nõustunud kõigi Tingimuste muudatustega.

1.6.    Müüjal on õigus ilma hoiatuseta piirata Ostja kasutatavaid veebisaidi teenuseid või tühistada Ostja registreerimine, kui Müüja peab, et Ostja veebilehte kasutades võib rikkuda või rikub Lepingu tingimusi, püüab kahjustada Müüjat, veebilehe toimimist või turvalisust või kolmandaid isikuid.  

1.7.    Tellimuse esitamisel kinnitab Ostja, et on tutvunud käesoleva Lepinguga ja selles sisalduvate tingimustega, need on talle teada, ta mõistab neid ja nõustub nendega täielikult. Ostja kohustub tutvuma Lepingu tingimustega igal ostukorral. Ostja ei tohi tellida kaupu Veebilehel, kui ta ei ole tutvunud Lepingu tingimustega või ei nõustu nendega.  

2. REGISTREERIMINE

2.1.    Veebisaidi teenuste kasutamiseks ja seal pakutavate kaupade ostmiseks ei pea Ostja ennast registreerima. Siiski, et saada täiuslikumat ostukogemust, kutsume Ostjat registreerima, luues oma isikliku konto veebisaidil (jaotises "Registreeru").

2.2.    Enne registreerimist peab Ostja tutvuma privaatsuspoliitikaga. Pärast registreerimist Veebilehel loetakse, et ta on tutvunud privaatsuspoliitikaga ja nõustub sellega. Privaatsuspoliitika kehtib Lepingu raames töödeldavate isikuandmete kohta. (Privaatsuspoliitika on avaldatud veebisaidil https://skandimoobel.ee/privaatsuspoliitika). Ostjal on kohustus teha oma profiilis muudatusi kõigis olulistes muudatustes nende füüsiliste isikute andmetes: perekonnanimi, aadress, e-post, telefon jne. Ostja on täielikult vastutav selliste muudatuste mitteajakohastamise tagajärgede eest (näiteks - kaupade väljastamine valele isikule jne.). 

2.3.     Ostja registreerub, täites registreerimisvormi ja sisestades selles vajalikud andmed (edaspidi tekstis – „Registreerimisandmed”). Ostja ise vastutab Registreerimisandmete õigsuse, kolmandatele isikutele avaldamata jätmise ja/või uuendamise eest. Registreerunud Ostjad võivad oma äranägemise järgi vastavates jaotistes märkida enda kohta lisateavet. Seda teavet edastades annab Ostja Müüjale kui isikuandmete vastutavale töötlejale õiguse valida, koguda, süstematiseerida ja kasutada kogu teavet ja andmeid, mida Ostja on otse või kaudselt edastanud, kasutades veebisaidi teenuseid. 

2.4.    Ostja on vastutav kõigi tema Veebilehel tehtud tegevuste eest ja oma juurdepääsuandmete kolmandatele isikutele mitte avaldamise eest. Kui kolmas isik kasutab Veebilehe pakutavaid teenuseid, kasutades Ostja juurdepääsuandmeid, loeb Müüja selle isiku Ostjaks. Kui on oht, et juurdepääsuandmed on saanud kolmandate isikute kättesaadavaks, on Ostjal kohustus viivitamatult muuta oma profiili juurdepääsuandmeid või profiili kustutada.

2.5.    Ostja esitatud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Läti Vabariigi normatiivaktidele, mis reguleerivad füüsiliste isikute andmete töötlemist ja kaitset. Töödeldes ja säilitades Ostja isikuandmeid, kasutab Müüja organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku avalikustamise, muutmise või muu ebaseadusliku andmetöötluse eest. 

2.6.    Ostja isikuandmeid kasutatakse Ostja ja Kauba saaja identifitseerimiseks, kaupade müügi ja tarnimise korraldamiseks, raamatupidamisdokumentide koostamiseks, ülemakstud summade ja Ostja tagastatud kaupade eest tagasi makstava raha tagastamiseks, Kauba garantiiteenuse tagamiseks, kohustuste haldamiseks ja muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, samuti Ostjale võimaluse tagamiseks kasutada teisi veebisaidi teenuseid. Ostja isikuandmeid võib töödelda otsese turunduse eesmärgil, kuid ainult Ostja nõusolekul.

2.7.    Registreerudes võib Ostja märkida, kas ta soovib saada Müüja või tema partnerite teateid või muid Ostjale kasulikke pakkumisi, seega nõustudes, et selliseid teateid või pakkumisi võib Ostjale saata. Kui Ostja ei soovi neid saada ja on selle kinnitanud, ei saada Müüja Ostjale reklaami- ja informatiivseid teateid, välja arvatud need, mis on vajalikud Ostja poolt tehtud tellimuse täitmiseks. 

2.8.    Ostja esitatud isikuandmeid kasutab ainult Müüja ja selle partnerid, kellega Müüja teeb koostööd veebisaidi haldamise, kaupade tarnimise ja muude Ostja tellimuse täitmisega seotud teenuste osutamiseks. Müüja kinnitab, et ei avalikusta Ostja isikuandmeid teistele kolmandatele isikutele, välja arvatud Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

2.9.    Ostja isikuandmeid säilitatakse mitte kauem, kui seda nõuavad kindlaksmääratud andmetöötluse eesmärgid ja õigusaktidega sätestatud isikuandmete säilitamise kohustus või järgides ettevõtte legitiimseid huve - Müüja nõuete aegumise tagamiseks.

2.10.   Loodud Ostja profiili ja selles sisestatud ning töödeldud Ostja andmeid säilitatakse mitte kauem kui 10 aastat alates viimasest ostust Veebilehel või saadud isiku taotlus profiili kustutada või isik on ise oma profiili kustutanud.

3. KAUPADE TELLIMINE

3.1.    Kaupade ostmiseks esitab Ostja Veebilehel tellimuse, täites elektroonilise tellimisvormi (korvi) ja seejärel esitades selle Müüjale (Kinnita Tellimus).

3.2.    Tellimuse esitamisel kinnitab Ostja, et on valinud konkreetse kauba ostmise vastavalt käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele.

3.3.    Lepingu sõlmimisel kohustub Ostja maksma kauba hinna ja vastu võtma tellitud kaubad.

3.4.    Tellimuse esitamisel tuleb märkida kauba ostja nimi, perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress ning kauba saaja aadress. Kogume selliseid andmeid nagu teie nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber ning muu teave, mis on vajalik teie tellimuse töötlemiseks ja arvete koostamiseks. Teie nime, perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbri töötlemise õiguslik alus sel eesmärgil on lepingu täitmine. 

3.5.    Kaupade tellimisel Veebilehel kinnitab Ostja või tema volitatud isik – Kasutaja täielikult, et on tutvunud Tellimuses sisalduva Kauba spetsifikatsiooniga ja kinnitab, et see vastab Ostja vajadustele. Müüja ei vastuta tarnitud Kauba mittevastavuse eest Ostja vajadustele või selle sobimatususe eest teiste Ostja poolt kasutatavate Kaupadega.

3.6.    Alates hetkest, mil Kasutaja Veebilehel loob Tellimuse ja saadab selle Müüjale, muutub see Ostjale siduvaks. Veebileht saadab Kasutajale e-kirja (Ostu kinnitus e-kiri), milles antakse teavet tehtud Tellimuse kohta. Pärast tellimuse eest tasumist ei ole Ostjal õigust Tellimusest loobuda ega seda muuta ilma eraldi kokkuleppeta Müüjaga.

4. KAUBA HIND, TARNEKULUD JA MAKSEKORD (Tarneinfo: https://skandimoobel.ee/tarneinfo)

4.1.    Veebilehel olevad kauba hinnad on näidatud eurodes (EUR) koos käibemaksuga. Kaup müüakse Ostjale hinnaga, mis kehtib Veebilehel tellimuse esitamise hetkel; konkreetne kauba hind ja summa, mida Ostja peab kauba eest maksma, on nähtav pärast ostukorvi loomist. Kui Ostja ei nõustu märgitud hinnaga, ei saa ta jätkata kaupade tellimist ja tellimuse esitamist.

4.2.    Kaupade kohaletoimetamise kulud Läti territooriumil arvutatakse individuaalselt vastavalt Riia linnast arvutatud kilomeetrite arvule. Kaupade kohaletoimetamine väljaspool Läti territooriumi arvutatakse individuaalselt. Tellimuse summa, mis koosneb kauba hinnast, on Ostjale nähtav tellimuse esitamise protsessi jooksul enne tellimuse kinnitamist. Tarnekulud arvutatakse individuaalselt.

4.3.    Ostja maksab kaupade eest tellimuse esitamise hetkel, kasutades Veebilehel märgitud maksesüsteemide ja -viiside hulgast.

4.4.    Ostja esitatud tellimus on Müüjale siduv: 

4.4.1.    Kui on valitud mõni veebipõhine makseviis – kohe pärast veebipõhise makseprotsessi edukat lõpetamist ja kui Ostja on saanud tellimuse kinnitava e-kirja. Müüjal on oma ja oma klientide huvide kaitsmiseks õigus tellimuse töötlemist edasi lükata kuni hetkeni, mil veebipõhise makseprotsessi käigus tehtud makse on tegelikult kantud Veebilehe pangakontole. Sellisest olukorrast teavitab Müüja Ostjat esimesel võimalusel;  

4.4.2.    Kui Ostja on valinud tellimuse eest tasumise pangaülekandega, saadetakse Ostjale Arve.  Arvega makstavad tellimused on Müüjale siduvad hetkest, mil Müüja pangakontole on laekunud Arve makse Ostjalt.  Makse sooritatakse ettemaksuna, täies arvel märgitud summale. Arve tuleb tasuda kolme (3) tööpäeva jooksul pärast arve saatmist, kui Arvel pole märgitud muud maksetähtaega. Kui Arvet ei tasuta ettenähtud tähtajaks, loetakse, et Ostja on Tellimusest loobunud; 

4.4.3.    Kui on valitud mõni ESTO (liising/maksejärgne) makseviis – kohe pärast veebipõhise makseprotsessi edukat lõpetamist ja kui Ostja on saanud tellimuse kinnitava e-kirja. Ostja, valides makseviisi, mis hõlmab ESTO (liising/maksejärgne), nõustub, et liisingu vormistamiseks vajaliku teabe saab ESTO LV AS vastavalt ESTO eeskirjadele ja tingimustele ning Müüjal ei ole juurdepääsu sellele Ostja esitatud teabele. Isikuandmete vastutav töötleja laenu veebipõhises vormistamises on ESTO LV AS ja Raeco SIA selles raamistikus ei saa ega töötle teie isikuandmeid.

4.5.    Tehes oste veebis, nõustub Ostja saama arveid või kauba saatelehti elektrooniliselt. Elektroonilise arve või kauba saatelehe (edaspidi tekstis „e-arve”) loetakse Ostjale kohale toimetatuks ja Ostja poolt vastu võetuks hetkest, mil see on saadetud e-posti aadressidelt [email protected] või [email protected]. Sellised elektroonilised ostu kinnitavad dokumendid on kehtivad ilma Müüja ja/või Ostja allkirjata.

4.6.    Tellimuse töötlemise protsessis on Müüjal õigus ja kohustus täita normatiivaktides (Rahapesu ja terrorismi ning proliferatsiooni rahastamise tõkestamise seadus ja teised) sätestatud meetmeid, et veenduda Ostja raha päritolus. Töötleme teie isikuandmeid ka pettuste tuvastamise protsessis, mis võib hõlmata isikuandmete kasutamist seoses toote, teenuse või tellimuse ostmise, tarnimise või kasutamisega, kui see on vajalik päringute või nõuete uurimiseks. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sel eesmärgil on meie õiguspärane huvi kaitsta end ja oma kliente pettuste eest.

4.7.    Omandiõigus Kaubale läheb Ostjale üle hetkel, kui Kaup on täies ulatuses tasutud ja tarnitud vastavalt käesolevatele Tingimustele.  

5. KAUPADE TARNE

5.1.    Kaupade Tellimuse esitamisel on Ostjal võimalus valida järgmisi Kaupade kohaletoimetamise variante:

5.1.1.    Ise järele tulemine (Tasuta) - Kaupu on võimalik kätte saada laos: Dārzciema iela 91, Riia, LV-1073, Läti. Ostjale ei pea maksma Kaupade kohaletoimetamise eest, kui ta saab Kaubad kätte Müüja laost;

5.1.2.    Kulleriga kohaletoimetamine – Müüja pakub kulleriga kohaletoimetamise teenust, kasutades koostööpartnereid kulleriteenuste pakkujatena. Ostja andmed edastatakse Ostja soovil ülalnimetatud professionaalsetele kulleriteenuste pakkujatele kui iseseisvale isikuandmete vastutavale töötlejale. Raeco SIA ei vastuta teiste vastutavate töötlejate poolt tehtud isikuandmete töötlemise eest.

5.2.    Võimalikud Kaupade kohaletoimetamise viisid on Ostjale näidatud, kui Ostja on loonud ostukorvi ja sisestanud kohaletoimetamise aadressi. 

5.3.    Müüja hoolitseb selle eest, et Ostja tellimus täidetaks täielikult. 

5.4.    Kui Müüja on tarninud Ostjale kaupa ebapiisavas koguses ja tarnitud kaupade summa on väiksem kui Ostja on maksnud, tagastatakse Ostjale vahe tarnimata kauba eest.

5.5.    Ostja tellitud kaubad tarnitakse Ostja Tellimuses märgitud aadressile. Tellimuse peab vastu võtma aadressil märgitud isik. Kui Tellimuses märgitud isik ei võta kaupu vastu, vaid teine isik Tellimuses märgitud aadressil, loetakse, et Tellimuse on vastu võtnud Tellimuses märgitud isik. Ostja on kohustatud tagama, et Tellimuses märgitud isik on kaupade kohaletoimetamise ajal märgitud aadressil kohal, võib kullerile esitada isikut tõendava dokumendi, võtta viivitamatult kaubad vastu, allkirjastada kauba saatmisega seotud dokumendid või teha märkmeid kullerteenuse kulleri terminalis.  

5.6.    Kui kaupade kohaletoimetamine ei ole võimalik Ostja süül või Ostjast sõltuvatel põhjustel (Ostja on märkinud vale aadressi, märgitud aadressil ei ole Ostjat või Tellimuses märgitud isikut, märgitud aadressile ei ole võimalik ligi pääseda jne objektiivsed põhjused), saadetakse kaubad uuesti, kuid raha kaupade eest tagastatakse tagasi, välja arvatud kohaletoimetamise eest makstud tasu ja kahjustatud kaupade eest, kui kaupade tagastamise tagajärjel on need kahjustatud.

5.7.    Müüja ei vastuta mingil juhul kahjude eest, mis tekivad Ostjale või kolmandatele isikutele seetõttu, et Ostja on märkinud vale kohaletoimetamise aadressi või puudulikud saaja andmed, või kui kauba kohaletoimetamise aadressil võtab selle vastu teine isik.

5.8.    Müüja tarnib Ostjale kaupu Veebilehel märgitud tähtaja jooksul, mis on nähtav kauba juures enne tellimuse esitamist, või Tellimuses valitud ajavahemikul, kui on pakutud erinevaid kohaletoimetamise tähtaegu. Kui Tellimuse raames tellib Ostja mitu Kaupa, tarnib Müüja Tellimuse Ostjale kogumina, kui Ostja pole väljendanud soovi saada kaupu eraldi, märkides selle soovi tellimuse esitamise ajal või tellimuse töötlemise käigus suhtluses Müüjaga. Ostja nõustub, et kaupade kohaletoimetamine võib viibida ettenägematute ja Müüjast sõltumatute asjaolude tõttu, Müüjal on õigus kontakteeruda Ostjaga ja kokku leppida teine kohaletoimetamise aeg.

5.9.    Kohe pärast Kaupade kättesaamist kontrollib Ostja tarnitud Kaupade vastavust kauba kvaliteedile. Kui Ostja tuvastab, et kaupadel on ebasobiv kvaliteet või kahjustatud pakend (rebend pakendil või muu väline kahjustus), või kui saadetis on tarnitud viivitusega või on tarnitud ebasobiv kogus kaupa, peab ta selle märkima kullerteenuse kulleri terminali või kaupade kohaletoimetamise dokumendile (sõltuvalt sellest, mis on konkreetsel juhul saadaval), Müüja eksemplaris. Pärast sellise märkuse tegemist peab Ostja viivitamatult (kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul) teavitama Müüjat sellise olukorra tekkimisest. Kui ostja on allkirjastanud kaupade saatmise dokumendi või teinud kinnitava märkuse kullerteenuse kulleri terminalis ja seal pole tehtud mingeid märkusi, loetakse, et tarnitud on Tellimusele vastavad kaubad ja Tellimusele vastavas koguses.

5.10.    Igasugune suhtlus Müüjaga võib Ostja teostada kasutades oma isiklikku kontot, mis on Ostjale avatud Veebilehel või saates e-kirja Müüja e-posti aadressile [email protected]. Müüja kontrollib e-kirjas märgitud asjaolusid 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates e-kirja saamisest ja võtab Ostjaga ühendust, et leida olukorrale lahendus.  

6. KAUBA KVALITEET JA GARANTII

6.1.    Veebilehel müüdavate kaupade omadused on märgitud iga kauba kirjelduses, täpsemat teavet saab telefoni teel, e-posti teel (Tel: +371 25755739, e-post: [email protected] )

6.2.    Kaupadele, millel on määratud säilivustähtaeg, tarnitakse nii, et Ostjal oleks võimalik neid kasutada kuni säilivustähtaja lõpuni.

6.3.    Kaupadele antakse tootja garantii. Kaupadele, millele ei väljastata kvaliteedigarantiid, kohaldatakse seadusega ettenähtud kahe aasta pikkust kaupade kvaliteedi kaubandusgarantiid alates ostupäevast. Müüjal on õigus ka mõnele Kaubale rakendada lisagarantiid. Kui Ostjale ei sobi tellitud Kauba kvaliteet, on tal kohustus teavitada Müüjat, et see saaks kontakteeruda kauba tootja või ametliku levitajaga.

6.4.    Müüja poolt toodetud Kaupadele ja Kaupadele, millele Müüja ise saab tagada garantiiteeninduse, pakutakse garantiiteenindust Müüja teeninduskeskuses – Valmieras iela 2, Riia, LV-1009, Lätis (tööaeg: tööpäeviti, kl 9:00 kuni 17:00, tel. +371 25755739).

6.5.    Kui Ostja saab vigastatud kauba, peab Ostja ühendust võtma Müüjaga telefoni teel, e-posti teel (Tel: +371 25755739, e-post: [email protected] ) või isiklikult kohale minnes Dārzciema iela 91, Riia, LV-1073, Lätis, et registreeritud juhtum saaks lahendatud, võttes arvesse käesolevas dokumendis märgitud tingimusi ja Raeco SIA garantii- ja teenindusprotseduuri. 

7. LOOBUMISÕIGUS JA KAUBA TAGASTAMINE

7.1.    Ostjad/Tarbijad, kes on ostnud kaupu veebisaidilt (https://skandimebeles.lv / https://skandibaldai.lt / https://skandimoobel.ee) või poest, on õigus ühepoolselt ja põhjust märkimata kasutada loobumisõigust ja tagastada kaup 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise (kättesaamise) päevast või, kui Ostja (tarbija) on ühes tellimuses tellinud mitu kaupa ja need kaubad tarnitakse eraldi – alates viimase kauba kohaletoimetamise (kättesaamise) päevast või, kui kaubad tarnitakse erinevates partiides või osade kaupa – alates viimase partii või osa kohaletoimetamise (kättesaamise) päevast – vastavalt Ministrite Kabineti määrusele nr.255 "Kauglepingu eeskirjad".

7.2.    Ostja/Tarbija võib lepingust taganeda, tagastades kauba Raeco SIA-le, Dārzciema iela 91, Riia, LV-1073, Läti, enne seda kasutades elektroonilisi suhtlusvahendeid (näiteks e-posti), saates Müüjale e-posti teel aadressil [email protected] ostu-müügilepingust taganemise teate või registreerides tagastuse oma isikliku konto kaudu, mis on avatud Veebilehel. Ostja/Tarbija teates peab olema selgelt märgitud Ostja/Tarbija soov lepingust taganeda. Ostja/Tarbija esitab ka ostudokumendi (arve, kviitungi jne) ja esitab selle Raeco SIA-le või saadab selle koopia koos lepingust taganemise teatega, mis tõendab, et kaup on ostetud Müüjalt. Kui Ostja/Tarbija on ühe Lepingu raames ostnud mitu kaupa, kehtib tema taganemisõigus nii ühe kui ka mitme kauba kohta.

7.3.    Kasutades loobumisõigust, kannab Ostja Tarbijakaitseseaduse  12. paragrahvi seitsmendas, üheksandas ja üheteistkümnendas osas ning Ministrite Kabineti määruses nr.255 "Kauglepingu eeskirjad" 23. punktis sätestatud kulud.

7.4.    Loobumisõiguse kasutamise korral toimetab Ostja kauba Müüjale Raeco SIA-le, Valmieras iela 2, Riia, LV-1009, Läti, 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil Müüjale on saadetud ostu-müügilepingust taganemise teade. Ostja on vastutav kauba korrektse pakendamise eest tagastamiseks.

7.5.    Kaup tagastatakse kas Raeco SIA-le, Valmieras iela 2, Riia, LV-1009, Läti, või Ostja võib need tagastada oma valitud vahendaja (kulleri) kaudu. Kõik kaupade tagastamisega Müüjale seotud kulud kannab Ostja/Tarbija (vastavalt Tarbijakaitseseaduse 12. paragrahvi seitsmendas, üheksandas ja üheteistkümnendas osas ning Ministrite Kabineti määruses nr. 255 "Kauglepingu eeskirjad" 23. punktis sätestatule. Enne kaupade tagastamist vahendajate (kullerite) kaudu võtab Ostja ühendust Müüjaga ja lepib kokku kaupade tagastamise e-posti teel ([email protected]).

7.6.    Kui Ostja/Tarbija kasutab loobumisõigust, ei tagastata makstud kaupade kohaletoimetamise tasu. Kaupade tagastamise kulud, kui tagastatakse Lepingu tingimustele mittevastavad Kaubad, kannab Müüja. 

7.7.    Ostja/Tarbija on vastutav kauba kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest loobumisõiguse kehtivuse ajal. Ostja/Tarbija on vastutav kauba väärtuse igasuguse vähendamise eest, kui kaupa on kasutatud viisil, mis ei ole kooskõlas hea usu põhimõttega, sealhulgas kasutatud muul eesmärgil kui kauba omaduste või toimimise kindlakstegemiseks.

7.8.    Loobumisõigus kehtib juhtudel, kui Ostja/Tarbija tegutseb vastavalt järgmistele tingimustele: 

    7.8.1.    tagastatav kaup on originaalpakendis või muus korralikus pakendis;

    7.8.2.    tagastatavatel kaupadel ei ole Ostja/Tarbija poolt tekitatud kahjustusi;

    7.8.3.    tagastatav kaup on kasutamata ja selle müügivälimus on säilinud (kahjustamata sildid, eemaldamata kaitsekiled jne);

    7.8.4.    tagastatav kaup on samas komplekteerituses, nagu Ostja/Tarbija selle sai, sealhulgas kasutusjuhendid;

    7.8.5.    kaupade tagastamisel esitab Ostja/Tarbija originaalse ostu tõendava  dokumendi – kviitungi või käibemaksuarve – ja täidab kaupade tagastamise avalduse.

7.9.    Kui kaup ei ole täielikult komplekteeritud, on kahjustatud, ebasobiv või ei ole korralikult pakitud, on Müüjal õigus kaupa mitte vastu võtta, samuti mitte tagastada Ostjale kauba eest makstud summat või võtta kaubad vastu, määrates neile väiksema väärtuse.

7.10.    Tagastatud kaupade eest tagastatakse raha Ostjale 14 päeva jooksul alates loobumise teate saamisest või pärast kaupade tagastamist Müüjale. Raha tagastatakse Ostjale samal viisil, nagu ta kaubad ostis (näiteks kui kaupade eest maksti pangaülekandega, tagastatakse raha Ostja pangakontole, kust makse saadi), kui Ostja ei nõustu teise Müüja pakutava tagasimakseviisiga.

7.11.    Ei peeta, et Müüja on rikkunud tagasimakse tingimusi, kui ta ei saa teha ülekannet Ostja süül (viivitusega kaupade tagastamine, ebatäpsed andmed jne).

7.12.    Ostja ei saa kasutada loobumisõigust kaupadele, kui kaupade laad ei võimalda neid tagasi saata (näiteks kõrvaklapid), või kui need kiiresti riknevad või on kiiresti ära kasutatavad (näiteks printeri tarvikud); kaup on pärast kohaletoimetamist kahjustunud; muudel Läti Vabariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel - Ministrite Kabineti 20. mai 2014. aasta määrus nr 255 "Kauglepingu eeskirjad", punkt 22.

8. MUUD TINGIMUSED

8.1.    Kui kaubad tarnitakse Ostjale hilinemisega või ei tarnita Ostja süül või Ostjast sõltuvatel põhjustel, ei vastuta Müüja kaupade kohaletoimetamise tähtaja rikkumise eest.

8.2.    Kui veebilehele juurdepääs, registreerimine Veebilehel või tellimuse esitamine Veebilehel ei ole võimalik või on takistatud tehnilistel või Müüjast sõltumatutel põhjustel, ei vastuta Müüja ühegi Ostja või kolmandate isikute kahjude eest.

8.3.    Müüja ei vastuta tagajärgede eest, kui Ostja arvuti või monitori eripärade tõttu erineb Veebilehel nähtavate kaupade pilt märkimisväärselt kaupade tegelikust välimusest.

8.4.    Müüjal on õigus ajutiselt peatada või lõpetada veebilehe tegevus, teha muudatusi Veebilehel või selle üksikutes osades, muuta selle sisu osaliselt või täielikult, muuta veebilehe tegevuse veebiaadressi ja/või, sõltuvalt veebilehe süsteemi tehnilistest võimalustest piirata registreerunud Ostjate arvu. See ei mõjuta Ostja poolt Müüja otsuse tegemise või selle rakendamise eel sõlmitud ostu-müügilepinguid.

8.5.    Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu tingimusi reguleerivad kehtivad Läti Vabariigi õigusaktid.

8.6.    Ostu-müügileping on kehtiv kuni täieliku kohustuste täitmiseni. Ostu-müügileping loetakse täidetuks pärast seda, kui kaubad on Ostjale üle antud Tingimustes ja Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

8.7.    Kõik vaidlused Ostja ja Müüja vahel Tingimuste osas lahendatakse läbirääkimiste teel.

8.8.    Kui pooled ei suuda vaidlusi läbirääkimiste teel lahendada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse need Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

8.9.    Ostja (tarbija) võib esitada taotlusi ja/või kaebusi Veebilehelt ostetud kaupade või teenuste kohta Tarbijakaitseametisse (Brīvības iela 55, Riia, Läti, LV-1010, helistades telefonil: +371 654 525 54, kirjutades e-posti aadressile: [email protected],  või Tarbijakaitseameti veebilehel https://www.ptac.gov.lv/lv või täites taotlusvormi Elektroonilisel tarbijavaidluste lahendamise platvormil veebilehel http://ec.europa.eu/odr/.


NEED TINGIMUSED MUUDATUS

Me võime aeg-ajalt neid tingimusi uuendada. Teavitame teid igasugustest muudatustest, postitades veebisaidile uued tingimused.

Teil on soovitatav perioodiliselt neid tingimusi üle vaadata, et tuvastada muudatusi, lähtudes viimasest muudatuse viitest selle lehe allosas.


VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on küsimusi või muresid nende kasutustingimuste või meie tingimuste praktika kohta, võtke meiega ühendust e-posti teel: [email protected]


Registreeritud nimi: Raeco SIA

Registreerimisnumber, kuupäev: 40103395036, 18.03.2011

Juriidiline aadress: Tukuma nov., Tukums, Zvirgzdu iela 8, LV-3101, Läti

Tegelik aadress: Dārzciema iela 91, Riia, LV-1073, Läti


Viimane muudatus: 23.01.2024

ISIKLIKU ANDMETE KOGUMINE JA KOLMANDATE OSAPOOLTE POOLT KOGUTUD TEAVE
Selle e-kaubanduse veebilehel kasutatakse tehnilisi, analüütilisi ja turunduslikke küpsiseid. Need on vajalikud e-kaubanduse protsessi nõuetekohaseks toimimiseks ja koguvad andmeid selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse.
Selle veebilehe kasutamisel nõustute oma isikuandmete töötlemisega, nagu on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitikas. Tutvuge veebilehe GDPR / Privaatsuspoliitikaga.